Kleutertaal

Met het kunnen produceren en begrijpen van taal gaat er een wereld voor je kind open. Maar wat als die taalontwikkeling niet zo makkelijk verloopt? Wat als de taal die je kind spreekt onduidelijk is en niet past bij zijn leeftijd? Dan is het een goed idee om wat extra aandacht aan taal te besteden.
Bijles Klaver4 geeft zowel 1op1 als in kleine groepjes begeleiding.

Hoe gaat dat nou in z’n werk?

Gestart wordt met een prentenboek die wordt voorgelezen. Dat heeft een bepaald onderwerp en daar gaan we samen mee aan de slag. We praten over het verhaal, wat gebeurde er allemaal en wat vond je van het verhaal? Er wordt gebruik gemaakt van woordkaarten om zo het woord te koppelen aan een plaatje. Zo kan gewerkt worden aan woordbeeld herkenning (weten hoe het woord eruit ziet), aan de uitspraak en aan de betekenis van het woord.

Daarnaast kunnen er verschillende activiteiten aangeboden worden over het thema van het boek. Bijvoorbeeld met afbeeldingen het verhaal na leggen. Met deze activiteit krijgt een kind inzicht in oorzaak en gevolg, volgorde, tijd en uiteraard komt ook hier weer taal aan te pas.
Alle activiteiten hebben als doel om het kind te uit te dagen tot taal.  Praten, lezen en schrijven.

Lezen en schrijven bij kleuters?


Zeker. Natuurlijk is het niet letterlijk een boek lezen zoals “grote mensen” dat doen maar meer gericht op woordbeeld en het leren van letters.  Woorden na stempelen van een woordkaartje is ook schrijven. En uiteindelijk leert het kind ook zijn eerste woordjes schrijven op de manier zoals kleuters dat doen. Dit begint met de eigen naam. Herkennen, lezen en daarna zelf schrijven.

Met het goed gebruiken van taal gaat er een wereld voor ze open.
Na verloop van tijd zal je merken dat je kind vooruitgang begint te boeken.