Onderzoek naar leerproblemen

Wanneer je kind compleet lijkt vast te lopen op school en het is niet duidelijk waar het aan ligt en hoe groot bijvoorbeeld een achterstand is, kan Bijles Klaver4 een onderzoek instellen om het probleem aan het licht te brengen.


Een probleem ontstaat nooit zomaar. Er gaat altijd een tijd aan vooraf waarin steeds vaker iets niet lukt of niet goed gaat. Het kind doet langer over een bepaalde les dan de rest van zijn leeftijdsgenootjes, cijfers gaan iets omlaag, mogelijk veranderd het gedrag een beetje, soms blijft het niet bij één vak maar kan het probleem zich uitspreiden over meerdere vakken. Lezen is daarvan een goed voorbeeld: In groep 3 leert het kind lezen, technisch lezen. Later leert het kind ook begrijpend lezen en wordt zijn woordenschat vergroot. Maar als op één van deze vlakken een achterstand optreed dan heeft dat vrijwel direct invloed op andere vakken. Waarom? Omdat je lezen overal voor nodig hebt. Als een probleem maar lang genoeg onopgemerkt blijft, zal hij zich vanzelf gaan uitbreiden.


Bijles Klaver4 onderzoekt door middel van verscheidene materialen en tests uit waar het probleem zit, waar het vandaan komt en wat er voor nodig is om het probleem op te lossen. Zo wordt er uitgebreid gesproken met de ouder(s)/ verzorger(s), met het kind zelf, worden de rapporten van meerdere jaren bekeken, worden er tests afgenomen (bijvoorbeeld cito rekenen van midden groep 5), en indien nodig en gewenst wordt er ook met de school gesproken. Dit alles om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de situatie.
Waarom overleggen met ouders/verzorgers?
Zij zien het kind iedere dag en zij kennen het kind het beste. Wanneer er iets veranderd in het gedrag of in de prestaties van het kind, hebben zij daar het meeste zicht op.
Waarom overleggen met het kind?
Een kind is zelf prima in staat om aan te geven wat er niet goed gaat. Het waarom kan misschien nog niet altijd helemaal goed verwoord worden maar het is belangrijk dat het kind gehoord wordt. Het kind moet zelf deelgenoot zijn ipv dat er over hem gepraat wordt. Zo krijg je ook informatie over de beleving van het kind.

Waarom het rapport bekijken?
Het rapport bevat de toetsresultaten van alle vakken, van het hele schooljaar vanaf groep 3. Op deze manier kan gekeken worden naar het moment waarop de score(s) daalden en of dit bij meer vakken gebeurd.
Waarom testen?
Soms kan het nodig zijn om het kind in een individuele setting nog eens te testen om zo meer informatie te krijgen over zijn huidige niveau.
Waarom overleggen met school?
Een kind brengt veel tijd door op school en de leerkracht heeft goed zicht op hoe het kind zich op school gedraagt en of daar dingen in veranderen of veranderd zijn. Dit kan waardevolle informatie zijn als het gaat om een leerprobleem.
Wanneer duidelijk is wat er aan de hand is, wordt er gekeken naar wat er nodig is om het probleem op te lossen. Bijles is hierbij een voor de hand liggende oplossing maar soms zijn andere oplossingen nodig die Bijles Klaver4 niet faciliteert. In dat geval wordt er gezamenlijk gekeken naar welke persoon of instantie wel de juiste ondersteuning kan bieden.