Alternatieve scholing

Soms kan een kind om de een of andere reden voor langere tijd niet naar school. Dit kan zijn voor ziekte maar ook door het niet kunnen vinden van passend onderwijs. En zo zijn er nog redenen genoeg waardoor een kind niet het onderwijs volgt zoals bedoeld.
Om grote achterstanden te voorkomen en te zorgen voor een zinvolle dag invulling, kan het kind bij Bijles Klaver4 een alternatief programma volgen. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende methoden om de stof zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de mogelijkheden en behoeften van het kind.